Woonschepen

Uit Vecht.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

Terug naar http://www.vecht.nl/wiki/index.php/Vecht-projecten


Woonschepen kunnen zeer wel een verrijking van het Vechtlandschap betekenen, indien er aan een aantal voorwaarden kan worden voldaan. Dat geldt bij voorbeeld voor het vermijden van aaneengesloten linten van woonschepen en voor een oevergebruik dat het zicht op de Vecht geheel belemmert.

Joern Copijn heeft in 2008 een schets gemaakt van de inrichting van een oever nabij een ligplaats die als model kan gelden voor een landschappelijk verantwoorde vormgeving. Minimummaten voor het inrichten van de ligplaats en omgeving van de woonark:


Bestand:Copijn-web-schets-2008.jpg
Schets van Jørn Copijn

Beschrijving behorende bij de schets van Jørn Copijn ( bovenaanzicht).

Van boven naar beneden:

Berm wegzijde - ruig gras, knotwilgen

Weg - ca 4 m breed

Berm langs tuingedeelte - natuurlijke berm ca 2 m breed, ruig gras dat 2 x per jaar gemaaid wordt, knotwilgen

Tuingedeelte - als afscheiding tussen de berm en het tuingedeelte een levende beukenhaag of een wilgenhaag in de lengte van de tuin ( ca 12 m). Aan beide zijden van het tuingedeelte een natuurlijke grens.

Woonark - het tuingedeelte (ca 12 m) sluit aan op de woonark (ca 12 m). Aan beide zijden van de ark als afscheiding tussen de natuurlijke grens en het water een rietoever. Het dak van de ark bij voorkeur begroeid met sedum.


Rechts van de ark een aanlegplaats voor een boot (max 3 meter breed). Aan de linkerzijde van de woonark kunnen waterplanten komen.

Open ruimte tot de volgende boot is bij voorkeur 20 meter.

Tuinhuisje: zie de voorwaarden in het geldende bestemmingsplan


Elementen die verder van belang zijn:

Zie o.a. Welstandsnota Weesp maart 2004 formuleert de volgende 'eisen’:

Aantasting landschap minimaal

Dekkende kleur

Voldoende doorzicht naar het water

Gebiedseigen beplantingssoorten

Alleen natuurlijke, lage erfscheidingen

Onderlinge afstand woonschepen: > 3m

Oppervlakte woonschip: < 80 m2

Nokhoogte woonschip: < 3.50 m

Bijgebouw(tje): oppervlakte < 8 m2 – nokhoogte <3.50