Waterbank-Overdam-Hinderdam

Uit Vecht.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

Terug naar http://www.vecht.nl/wiki/index.php/Vecht-projecten


Historische afbeeldingen van Fort Hinderdam

Afbeeldingen van de waterbank bij Fort Hinderdam

Waterbank-paneel Stelling van Amsterdam Media:Stelling-paneel.pdf


Waterbank-project bij Overdam-Hinderdam aan de Klompweg 7 te Nigtevecht (Kadasternr A-1662 t.o. de hofstede Overdam op Klompweg 82)

Een eenvoudig project dat een grote uitstraling kan hebben. locatie Topografische kaart - Waterbank in de pers - Waterbanken in beeld


Bestand:Google-Earth.jpg
Locatie-Google-Earth

Betrokken organisaties:

Provincie Utrecht (eigenaar terrein & vergunningen)

Natuurmonumenten (eigenaar en beheerder van het nabijgelegen fort Hinderdam + lunette)

Provincie Noord-Holland (ILG - Groene Uitweg-project)

Stelling van Amsterdam (advies)

Gemeente Loenen (vergunningen)

Waternet (natuurlijke oever)

Aannemer Verwoerd (ontwerper herbouw Waterbank)

Vechtplassencommissie (projecttrekker dd december 2009)


hierboven dubbelklikken op afbeelding voor vergroting


2011-07-04: Finale verantwoording van het project

2011-07-01: Vrijdagnamiddag opening van de Waterbank

2011-05-31: Vruchtbare aard wordt op het talud opgebracht en door vrijwilligers uitgevlakt, ingezaaid en aangeharkt

2011-05-26: Verantwoording van het project

2011-05-11: Opruimen van de restanten van de oude oever-bebouwing door de firma NAB waardoor de Waterbank zichtbaar en bruikbaar wordt

2011-04-12: Aanvraag ontgronding en natuurvriendelijke oever naar Waternet

2011-04-07: De waterbank zelf wordt op het fundament geplaatst

2011-03-31: Fundament van de waterbank wordt geplaatst

2011-03-30: Exacte plaats van de waterbank wordt bepaald samen met de gebroeders Verwoerd

2011-03-01: De waterbank staat in onderdelen klaar in de werkplaats van Verwoerd en wordt geschilderd

2011-01-07: Voortgangsreportage naar ilgsubsidies@noord-holland.nl met het formulier Actuele subsidies ILG Inrichting Landelijk Gebied Opvragen

2011-01-05: Voortgang-2011-01

2010-12-14: Afspraken met Natuurmonumenten en Verwoerd

2010-11-09: Overleg met Provincie Utrecht Koen van Rooijen - overdracht oeverland

2010-11-08: Overleg met Aannemer Verwoerd - planning voor bouw & plaatsing januari-februari 2011

2010-10-27: Afspraken met betrokkenen maken: woonboot is weg, ILG-bijdrage is rond, de provincie (Utrecht) is bereid tot eigendoms- en beheer-overdracht en de aannemer kan nu verder

2010-10-11: Subsidie-honorering-ILG-2010-10-11 ontvangen van de provincie Noord-Holland

2010-07-30: Subsidie-aanvraag-ILG-2010-07-30 bij de provincie Noord-Holland ingediend (1-9-2010 navraag gedaan)

2010-07-15: Uitgangspunten-Waterbank gedeeld met Natuurmonumenten en Verwoerd

2010-06-29: Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland heeft de geactualiseerde ILG Projectenlijst 2010 vastgesteld waarbij het aangemelde project “Fort bij Hinderdam: Waterbank” positief werd beoordeeld. De subsidieaanvraag kan nu bij de provincie Noord-Holland worden ingediend (zie "subsidieloket" en “investeringsbudget landelijk gebied”).

2009-12-07: De gesaneerde woonboot is zojuist vertrokken waardoor het terrein voor de plaatsing van de Waterbank beschikbaar is

Afbeelding 90 uit de Zegepraalende Vecht 1719

Bestand:HD-1791-FortHinderdam-Overdam-orgineel.jpg