VechtPlatform-middag over GeoParkGooienVechtstreek

Uit Vecht.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

Geopark in Gooi- en Vechtstreek?

Vrijdag 4 oktober 2013 is er weer een bijeenkomst van het Platform Vecht en Weiden. Deze keer staat het onderwerp Geopark op de agenda. In het Gooi wordt op dit moment nagedacht over een Geopark. Tijdens deze middag krijgt u hier informatie over en wisselen we graag van gedachten met elkaar over hoe een Geopark de Gooi- en Vechtstreek kan versterken.

Bij het ontwikkelen van een Geopark staat de identiteit van het gebied centraal. Dit wordt bepaald door de geologische geschiedenis, de cultuurhistorie, de hedendaagse cultuur én de natuur van het gebied. Het identiteitsverhaal wordt zichtbaar gemaakt in samenwerking met inwoners, ondernemers, organisaties en onderwijsinstanties van het gebied. De identiteit van het gebied krijgt daardoor weer op een concrete manier vorm. Een mooi gevolg is dat mensen duurzamer met hun omgeving omgaan als ze meer van de oorsprong afweten. Het uiteindelijke doel van een Geopark is het identiteitsverhaal te gebruiken als inspiratiebron voor de toekomst door het te vertalen naar een duurzame economische ontwikkeling. Het versterken van de toeristische sector is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Een drietal sprekers geven hun beeld op het thema. Daarna volgt een paneldiscussie over kansen, nut en noodzaak van een Geopark in Gooi- en Vechtstreek.

Het gebiedsplatform Vecht en Weiden is op 4 oktober a.s. van 13.00 tot 17.00 uur in Recreatieoord De Wilgenplas, Maarsseveensevaart 7B, 3601 CC MAARSSEN.

U hoeft zich van te voren niet aan te melden. Meer informatie over het programma vindt u op www.utrecht-west.com /organisatie/platform.


Noot aan de redactie: voor meer informatie contact opnemen met Miriam Jonker, communicatieadviseur programmabureau Utrecht-West 06 26 214 750

Zie ook de site van de Gebiedscommissie Utrecht-West en http://www.utrecht-west.com/Agenda/174336.aspx?t=Bijeenkomst%20Platform%20Vecht%20en%20Weiden%20met%20thema%20Geopark