Stichting Duurzame Vecht

Uit Vecht.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

Stichting Duurzame Vecht

http://www.duurzamevecht.nl/SVSV22.html

2014-03-21:

Geachte mevrouw Thoral,

Als buurtambassadeur van Stichting Duurzame Vecht ben ik betrokken bij, en adviseren we de duurzaamheidsgedachte binnen het werkveld van de Vechtstreek: politiek, burgers, bedrijven.

Gevraagd en ongevraagd adviseert u de Provincie in dezen middels het rapport Energielandschappen; en ongevraagd brengen we aan u advies uit inzake windenergie:

Het is niet van deze tijd superwindmolens te initieren in een historisch landschappelijke context zoals de Vechtstreek. Het advies-rapport Energielandschappen zou juist moeten gaan over het energiek duurzaam gebruik van landschappen, over generaties heen.

Oftewel, kijk over de horizon heen: neem zeker uw verantwoording inzake duurzame energie, en koop participaties in windmolens op zee dit is een bewezen duurzame techniek en is reeds door verschillende nationale en internationale gemeentes en provincies erkend.

Deze ontwikkelingen zijn reeds voorbereid, geven geen onrust onder bewoners; vragen geen lange vruchteloze en/of kostbare procedures (Lage Weide) en leveren op korte termijn uw aandeel in de energie. Gelijktijdig blijven landschappen duurzame energie geven aan inwoners en gebruikers, via wonen, werken en recreatie.

Maatschappelijk draagvlak is dan zeker gewaarborgd!

Succes, Met vriendelijke groet, Rob R. Strijland