Bagger-Nieuws

Uit Vecht.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

Terug naar Baggeren

Zie ook baggernieuws in de Vecht-Nieuwsbrieven: http://www.vecht.nl/index.php3?goto=2.3.7

2011-03-19:

Maart 2011: 19 maart - zaterdag - Publieks demonstratie Vecht-Baggerproject in Weesp bij de Ossenmarkt - zie http://www.agv.nl/actueel/nieuws/@217896/open-dag-schoonmaken/

17 maart - donderdag - Bestuurlijk overleg Vecht-Baggerproject met de staatssecretaris Atsma, alle wethouders van de Vechtgemeenten, e.a.


2011-01-24: UVW-nieuwsbrief ‘Nederlands is groots in baggeren over de hele wereld, maar het baggeren van de Vecht kun je vergelijken met voetballen in de Champions League.’ Aan het woord is Pieter Kruiswijk, lid van het dagelijks bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. In vier jaar tijd wordt 100 jaar vuil uit de 42 kilometer lange Vecht gebaggerd. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is de opdrachtgever, Waternet de uitvoerder. Een prachtproject vindt Pieter Kruiswijk: ‘Het baggeren van de Vecht zal veel aandacht krijgen van de omwonenden, recreanten en gemeenten. Het is belangrijk dat de werkzaamheden zorgvuldig gebeuren, zodat alle betrokkenen tevreden kunnen terug kijken.’

Ieder kuiltje en bobbeltje. Pieter: ‘De Vecht was al om de 50 meter in kaart gebracht, een tweede meting heeft nu iedere 25 meter inzichtelijk gemaakt. We kennen bij wijze van spreken ieder kuiltje en bobbeltje. Via een ingenieuze techniek kunnen we heel secuur baggeren, precies op de grens daar waar het vuile slib eindigt en de schone grond begint. De speciale knijpbak van de baggermachine morst nagenoeg niet, zodat in een keer alle vuil uit het water is.’

Zo min mogelijk overlast. Niet alleen de bodem van de Vecht is onder de loep genomen. Ook langs en over de Vecht zijn alle factoren die een rol kunnen spelen, verkend. Pieter: ‘We willen zo efficiënt mogelijk aan de slag en zo min mogelijk overlast veroorzaken. Zo weten we exact de bedieningstijden van de bruggen, maar ook kennen we bijna elke boom aan de Vecht. Hoe zijn wortels ongeveer lopen en waar we te maken hebben met overhangende takken. Daarnaast hebben we tekeningen van de ligging van alle kabels en leidingen.’

420 woonboten van hun plek. Vierhonderdtwintig woonboten moeten tijdelijk van hun plek. Pieter: ‘Ik kan mij voorstellen dat je je als woonbootbewoner zorgen maakt over beschadigingen aan je boot. Je huis gaat toch even van zijn plek. We hebben met iedereen een persoonlijk gesprek gehad om zoveel mogelijk zorgen weg te nemen. De meeste bewoners zijn positief over de werkzaamheden. Bij het vernieuwen van hun woonboot hebben de bewoners zelf vaak al laten baggeren, omdat de nieuwe woonboten dieper zijn dan de oude. Wij gaan onderzoeken of het baggeren van deze ligplaatsen nu achterwege kan blijven.’

Omgevingsmanagers. Pieter: ‘Tijdens de baggerwerkzaamheden is omgevingsmanager Lucas Smulders van Waternet aanspreekpunt voor alle betrokken partijen zoals de 420 woonarkbewoners van de Vecht, de zeven Vechtgemeenten, kadebewoners, belangenorganisaties, jachthavens en watersportorganisaties. Lucas informeert de betrokkenen via nieuwsbrieven en websites, beantwoordt vragen van op- en aanwonenden, organiseert informatie-avonden voor betrokkenen in samenwerking met de uitvoerende aannemer FectioPlus. Ook vanuit FectioPlus is een omgevingsmanager actief. Hij zal het directe contact onderhouden met de arkbewoners tijdens de periode van het verplaatsen van de arken en bij het opnemen en behandelen van klachten.’

Klachtenlijn: 0900-9394 - ‘Ook hebben we een klachtenlijn in het leven geroepen’, gaat Pieter verder. ‘Alle klachten kunnen worden gemeld op het algemene nummer van Waternet: 0900-9394. Voor het melden van klachten bij het verplaatsen van de woonarken krijgen de woonarkbewoners de rechtstreekse 06-nummers van de omgevingsmanagers van FectioPlus en Waternet.’

Startmoment. ‘Waarschijnlijk komt er eind maart een formeel startmoment’, vertelt Pieter. ‘De exacte datum hangt nog af van de agenda van de staatssecretaris die hierbij is uitgenodigd. Het startmoment vindt plaats in Weesp en bestaat uit een bestuurlijk deel en een evenement voor de bewoners. Bij het bestuurlijk deel zijn er sprekers en is er een officiële starthandeling. Bij het bewonersdeel aan de Ossenmarkt in Weesp zijn er demonstraties van het baggeren, er is informatie en er zijn educatieve activiteiten voor de kinderen.’

Explosieven uit WO-II. ‘In 2011 staat de eerste fase op de agenda. Dat is het baggeren van het traject Muiden-Nigtevecht,’ legt Pieter uit. ‘Half februari start de aannemer met een baggerproef tussen Hinderdam en Nigtevecht voor het uittesten van techniek en logistiek in de specifieke omstandigheden van de Vecht. Vanaf die tijd worden ook andere voorbereidingswerkzaamheden merkbaar zoals het verifiëren van de ligging van de vele kabels en leidingen in de Vechtbodem en het onderzoek naar eventuele explosieven uit WO-II in de baggerlaag. Het echte baggerwerk begint half april. Het eerste-fasetraject neemt ongeveer 18 maanden in beslag. In de loop van dit jaar vindt de aanbesteding plaats voor fase 2, het traject Nigtevecht-Utrecht en enkele zijwateren van de Vecht. Dat start januari 2012,’ aldus Pieter Kruiswijk.Baggeren Vecht begint in februari 2011 - nieuws Gooi- en Eemlander - 2010-12-10

In februari 2011 gaat de aannemerscombinatie FectioPlus beginnen met het uitbaggeren van de Vecht. Het is voor de eerste keer dat de bodem van deze historische rivier grondig schoongemaakt wordt. FectioPlus, een combinatie van De Vries & Van de Wiel en Van Haaften & Van Oord, heeft een contract getekend met opdrachtgever Waternet. Tussen februari 2011 en augustus 2012 wordt gewerkt tussen Muiden en Nigtevecht én aan het Zandpad in Utrecht. Daarna komt het traject Nigtevecht-Utrecht aan de beurt. Verwacht wordt dat er 2,5 miljoen kubieke meter bagger van de bodem wordt geschept. Dat is een precies werkje want op verschillende plekken liggen mogelijk nog vliegtuigbommen en ander historisch materiaal in het slib. Om goed te kunnen baggeren moeten woonboten soms een tot twee dagen van hun plek. Kleine bootjes zullen soms ook verplaatst moeten worden, legt Waternet uit.Uit www.Bodemnieuws.nl: Aannemer voor baggeren Vecht geselecteerd - 2010-12-10

Aannemerscombinatie FectioPlus heeft van Waternet de opdracht gekregen om het eerste traject van de Vecht te baggeren. De combinatie bestaat uit aannemers De Vries & Van de Wiel en Van Haaften & Van Oord. Zij gaan van februari 2011 tot september 2012 de Vecht tussen Muiden en Nigtevecht en het Zandpad in Utrecht schoonmaken (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, 10 december). In opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht werkt Waternet aan het schoonmaken van de Vecht. De komende vier jaar wordt van Muiden tot aan Utrecht in totaal 2,5 miljoen kuub vervuilde bagger van de bodem geschept.

Eerste traject Muiden - Nigtevecht. Roelof Kruize, algemeen directeur van Waternet, en Arend Roos namens FectioPlus ondertekenden op dinsdag 7 december het contract. Kruize: "De voorbereidingen voor het baggeren gaan nu van start. We gaan voor een mooi resultaat en een goede samenwerking met de omgeving". Na het traject Muiden - Nigtevecht en het Zandpad in Utrecht volgen vanaf 2012 de trajecten Nigtevecht - Utrecht inclusief de Weespertrekvaart, Gaasp en Smalweesp en het traject Kleine zijwateren van de Vecht. Hier vindt nog een aanbesteding voor plaats. Voorafgaand aan het baggeren wordt onder andere onderzoek gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog.

De Vecht voor het eerst gebaggerd: Pieter Kruiswijk, Dagelijks Bestuurslid van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: "De rivier de Vecht wordt voor het eerst in haar bestaan gebaggerd. Dit betekent een flinke verbetering voor iedereen op en langs de Vecht. De kwaliteit van het water gaat vooruit, de diversiteit aan planten en dieren neemt toe en ook de doorvaart verbetert". Om goed te kunnen baggeren gaan de woonboten in de Vecht één tot twee dagen van hun plek. Ook worden eigenaren van bootjes in de Vecht verzocht ze tijdelijk te verplaatsen. Waternet informeert de eigenaren van de woonboten en bootjes tijdig over de werkzaamheden