7-4-2014

Uit Vecht.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

Platform Vecht en Weiden]


Platform Vecht en Weiden op 7 april 2014 - Info@utrecht-west.com

Deze keer staat LEADER op het programma. In 2015 start de nieuwe POP3 subsidie periode. Een van de pijlers is LEADER. In het huidige LEADERgebied Weidse Veenweiden (de Venen en de Utrechtse Waarden) heeft de LEADER-aanpak veel successen opgeleverd. LEADER staat voor een werkwijze om lokale initiatieven op het platteland te ondersteunen. De Europese Unie stimuleert opnieuw het inzetten van de LEADER-aanpak in heel Europa in de periode 2014-2020.

Gebiedscommissie Utrecht-West wil graag dat de nieuwe periode in heel Utrecht-West de LEADER-aanpak en middelen ingezet kunnen worden. Daarom informeren we u en horen we graag welke ambities en knelpunten er leven onder bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Het Platform Vecht en Weiden vindt plaats op maandag 7 april a.s. van 13.00 - 16.30 uur in dorpshuis Ons Genoegen, Doude van Troostwijkstraat 20 Nieuwer Ter Aa. Aansluitend is er zoals gebruikelijk een borrel.

U hoeft zich niet op te geven voor de bijeenkomst! Voor inhoudelijke vragen verwijs ik u naar Carine Nieman, Info@utrecht-west.com

Namens de Agendacommissie Platform Vecht en Weiden,

Met vriendelijke groet,

Ilse Wechseler Secretaresse

Info@utrecht-west.com Tel: 030 - 258 38 71 Mob: 06 – 52 76 98 05