Verslag openbare avond over de Fietsbrug in Nigtevecht

Uit Vecht.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

2013-11-20:

Kort verslag bijeenkomst in Nigtevecht op 20 november 2013 inzake besluit overheden over fietsbrug

Op 7 november van dit jaar hadden de overheden (Prov. Noord-Holland, Prov. Utrecht, gemeente Stichtse Vecht, gemeente De Ronde Venen, gemeente Amsterdam) al laten weten dat zij definitief hadden gekozen voor een fietsbrug op locatie nr. 6 ten zuiden van Nigtevecht met een dijkhelling aan de westzijde langs het kanaal en een dijkhelling aan de oostzijde aansluitend op de Vreelandse weg. Op 20 november om 19.30 uur was er een bijeenkomst in het Dorpshuis in Nigtevecht waarbij de overheden verantwoording aflegden voor hun besluit. Gemeente Amsterdam die eveneens financieel bijdraagt aan de brug was afwezig. Frans Cladder was in verband met familie-omstandigheden verhinderd; hij heeft steeds de Vechtplassencommissie bij de discussie over de fietsbrug vertegenwoordigd en heeft gepleit heeft voor een brug bij de Punt waardoor er geen hinderlijke dijklichamen hoefden te worden aangelegd in het open gebied. Steef Cornelissen was aanwezig namens de Fietsersbond Stichtse Vecht. De avond werd geleid door de neutrale Frank van Vliet.

Allereerst hebben de vertegenwoordigers van de verschillende organisaties hun mening over het besluit mogen geven. Dorpsraad Nigtevecht en Spaar het Gein (beiden tegenstander van de gekozen oplossing); Fietsersbond Stichtse Vecht en Duurzaam Nigtevecht (voorstanders). Vervolgens gaven de overheden een toelichting op het besluit en zij gingen in op vragen van het publiek. Een meerderheid van de aanwezigen was tegenstander van de gekozen plaats en gaf de voorkeur aan de Punt; een minderheid was voorstander van de thans gekozen plek. De overheden lichtten toe dat verschillende technische mogelijkheden bij de Punt waren afgevallen in verband met vereist toezicht, dan wel gevaar voor gebruikers of risiko van storingen. Uiteindelijk was bij de Punt alleen overgebleven de oplossing van een vaste brug met liften. Ook deze uitvoering was uiteindelijk niet gewenst gebleken vanwege de kans op storingen, het risico van overlast en het probleem van de toegankelijkheid naar en op de Punt.

Ondanks een aantal tegenwerpingen uit de zaal hielden de overheden vast aan de genomen beslissing. Verschillende tegenstanders erkenden wel dat een lift problemen met zich mee kon brengen, maar zij kwamen daarmee toch weer terug op de discussie van vorig jaar, toen een brug bij de Punt naar Fort Nigtevecht met normale opgangen te duur was gebleken (17 miljoen terwijl slechts 10 miljoen beschikbaar was). Voorstanders van de brug op de Punt hadden toen om een specificatie van die 17 miljoen gevraagd, maar die niet gekregen omdat de berekeningen te gevoelig zouden zijn in verband met de inschrijving voor de bouw. Gevraagd werd ook of men dan niet twee offertes kon aanvragen voor beide posities, maar dat wilden de overheden niet omdat dat zeer ongebruikelijk is en de aanbesteding bovendien gecompliceerd is. De tijd tot 2016 is nodig voor de voorbereiding en de aanbesteding. De brug zou dan in de loop van 2016 worden gebouwd. Men streeft bij de oostelijke opgang vanaf de Vreelandseweg naar een goed doorzicht door deze ten dele op palen aan te brengen. Dat moet nog verder worden uitgewerkt. De aanbesteders zijn vrij om te komen met eigen voorstellen voor de uitvoering van de brug en de oostelijke opgang. Ook de heer De la Rive Box (de bedenker van de helix) kan meedoen.

Om half elf werd de bijeenkomst gesloten. sc/1.12.13