Projectgroep

Uit Vecht.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

De projectgroep voor de ARK-brug bij Nigtevecht bestaat uit: Rob Krom, projectleider

Provincie Noord-Holland (Gedeputeerde Mw Rinske Kruisinga & Rob Meerhof))

Provincie Utrecht (Gedeputeerde Mw Anneke Raven)

Loenen

Abcoude

Amsterdam


Als externe maar betrokken adviseurs kunnen worden genoemd:

Linie-commissie (secretaris Arnold van Vuuren)

Kwaliteitsteam van het Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie (voorzitter Mw Yttje Feddes)

Groene Uitweg/Provincie NH (Hans Groot, projectleider)


en op afstand:

de Vechtplassencommissie / Vrienden van de Vecht

Vereniging Spaar het Gein


Betrokken zijn ook de ILG-gebiedscommissies van de beide provincies:

ILG Amstel, Gooi en Vechtstreek - harmsenj@noord-holland.nl

Utrecht-AVP(ILG)-programma: http://www.utrechtsevechtenweiden.nl/Projecten/Projectenoverzicht+2009/default.aspx

Projectenlijst Uitvoeringsprogramma AVP Utrecht Midden-Noord 2009 - Deelprogramma Enveloppe Vechtstreek-Zuid - 2.12 Fietsbrug bij Nigtevecht over Amsterdam Rijnkanaal