Persbericht Provincie Noord-Holland 16-02-2012

Uit Vecht.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

2012-02-16: persbericht (met onnauwkeurige informatie over de westelijke aanbrug?)

Provincies en gemeenten bereiden aanbesteding fietsbrug bij Nigtevecht voor

De gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht en de provincies Utrecht en Noord-Holland gaan een programma van eisen opstellen op basis waarvan zij de bouw gaan aanbesteden van de boogbrug voor fietsers over het Amsterdam-Rijnkanaal tussen de dorpen Nigtevecht en Abcoude.

Daarbij worden de wensen van de inwoners van Nigtevecht en Abcoude die deel uitmaken van de klankbordgroep, zoveel mogelijk meegenomen. De overheden en de klankbordgroep vinden het belangrijk dat de brug goed in de omgeving wordt ingepast, dat de directe hinder en milieubelasting worden beperkt en dat aandacht wordt gevraagd voor de verkeersveiligheid. In de aanloop naar de aanbesteding van de brug blijft de klankbordgroep betrokken.

De overheden willen in het voorjaar van 2012 een samenwerkingsovereenkomst tekenen waarin zij onder andere afspraken maken over financiën en onderhoud. Daarna kan de aanbesteding in de markt worden gezet. Als de voorbereidingen soepel verlopen, zal in 2013 gestart worden met de bouw van de fietsbrug.

De fietsbrug bij Nigtevecht wordt aanbesteed als een Design, Construct & Maintenance contract. Dat betekent dat marktpartijen een aanbod kunnen doen voor het bouwen en ontwerpen van de brug inclusief het onderhoud voor 20 jaar. Het programma van eisen beschrijft de randvoorwaarden waaraan dit aanbod moet voldoen. Ook fietsveiligheid, duurzaamheid, eenvoudig beheer en onderhoudsgevoeligheid zijn randvoorwaarden die terugkomen in het programma van eisen.

Een brug heeft een middendeel of overspanning en twee aanbruggen. De aanbrug aan de zijde van fort Nigtevecht krijgt een hellingbaan. Binnen de randvoorwaarden kan aan de kant van het dorp Nigtevecht een spiraal of een hellingbaan komen.

De boogbrug vergroot de mogelijkheden voor fietsers uit de omgeving en maakt de historische forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam beter bereikbaar voor recreanten. De brug wordt mede mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het Groene Uitwegprogramma van de provincie Noord-Holland. Meer informatie: www.noord-holland.nl/groeneuitweg.