Jaarvergadering Vechtplassencommissie 2013

Uit Vecht.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

Jaarvergadering VPC zaterdagochtend 21 september 2013 - het boeren Vechtlandschap

Deze jaarvergadering wil de Vechtplassencommissie speciale aandacht vragen voor de betekenis van het boerenbedrijf voor het open Vechtlandschap. Iedereen beseft dat het niet eenvoudig boeren is in een streek met zulke uitzonderlijke culturele en natuurlijke waarden die vanzelfsprekend met beschermende maatregelen omringd worden, hetgeen aan het boerenbedrijf allerlei beperkingen oplegt. Anderzijds heeft het boerenbedrijf een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van het cultuurlandschap zoals wij dat nu in de Vechtstreek kennen en biedt het ook allerlei kansen om dat cultuurlandschap te behouden en te versterken. Dat vraagt dan wel om specifieke maatregelen die op het eigen karakter van de verschillende onderdelen van de Vechtstreek zijn toegesneden. Daarover willen wij deze Jaarvergadering spreken aan de hand van enkele inleidingen over onder andere de historische landbouwkunde en verschillende herinrichtingsprojecten. Zaterdagochtend 21 september is dan ook een datum om te reserveren.


UITNODIGING – Jaarvergadering Vechtplassencommissie zaterdagmorgen 21 september 2013

Dit is de webversie van de uitnodiging: http://www.vecht.nl/wiki/index.php/Jaarvergadering_Vechtplassencommissie_2013


Waarde relatie van de Vechtplassencommissie en Vriend van de Vecht,


Hierbij nodigen wij u uit voor deelname aan de Jaarvergadering 2013 op zaterdagmorgen 21 september in het Museum Vredegoed

Het thema van deze ochtend is: Boeren in de Vechtstreek


Het programma daarvoor is als volgt:

09.30 uur Ontvangst en koffie

10.00 uur Opening door Charlotte Smit, voorzitter Vechtplassencommissie

10.10 uur Harm Hoogendoorn over De Geschiedenis van de landbouw in de Vechtstreek

10.40 uur Wing - Joost Tersteeg of Henk Smit - over Het samengaan van het agrarisch bedrijf met natuurontwikkeling

11.10 uur Frank Lenssinck over Een rooskleurige toekomst voor het veenweidebedrijf?

11.40 uur Plenaire discussie

12.00 uur Uitreiking Ton-Stork-Vechten-voor-de-Vecht-penning

12.10 uur Feestelijke dronk op de nieuwe Ton Stork-penninghouder

12.20 uur Lunch en bezichtiging museum


Het middagprogramma wordt georganiseerd door de Vrienden van de Vecht

13.10 uur Korte informatie over de drie excursies en verdeling in de drie groepen:

1. Varen naar het trilveen

2. Wandeling door de polder met Marcel Blekendaal

3. Wandeling van weiland tot water met Bert van der Tol

NB deelnemers aan de Leergang Vechtologie die op 21 september de veldexcursie grondboringen hebben kunnen de jaarvergadering 's morgens toch bezoeken. Zij nemen dan ’s middags na de lunch deel aan de veldexcursie grondboringen.


Museum Vredegoed is te bereiken op Heuvellaan 7 - 3612 BA Tienhoven/Oud Maarsseveen

Opgeven door middel van het overmaken van 12,50 euro pp naar ING 256092 t.n.v. Vechtplassencommissie/Vrienden van de Vecht te Vinkeveen + een antwoord-email met uw gegevens naar aanmelden@vecht.nl (of per post naar VPC Postbus 5347 - 1380 GH Weesp) - eventuele vragen bij voorkeur per email of anders per telefoon: 0294-480.000

Gaarne Uw betaling + opgave vóór zaterdag 14 september aanstaande


Deelname aan de Jaarvergadering op 21 september 2013 te Tienhoven/Oud-Maarsseveen

Graag vermelden van uw naam, adres, telefoon en E-mail-adres

Aantal personen:

Deelname aan de ochtend en de lunch: ...

Deelname aan een van de excursies: ... (indien Ja, dan graag uw voorkeur opgeven voor 1, 2 of 3 - onder voorbehoud van vol is vol)