Informatiemiddag over de aanbesteding van de fietsbrug

Uit Vecht.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

2014-03-12

Persbericht

Studie naar combinatie fietsbrug en ecologische verbinding De provincies Utrecht en Noord-Holland en de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen, gaan opdracht geven voor de aanleg van een fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal, bij Abcoude en Nigtevecht. Deze partijen en Rijkswaterstaat onderzoeken of de fietsbrug gecombineerd kan worden met de aanleg van een ecologische verbinding.

De locatie voor de fietsbrug ligt in de Ecologische Hoofdstructuur. Daarom is het streven de aanleg van de brug te combineren met een ecologische verbinding met passeerbare oevers en ecologische stapstenen voor flora en fauna aan weerszijden van het Amsterdam-Rijnkanaal.

Meer recreatiemogelijkheden en beter bereikbaar De brug wordt het sluitstuk tussen recreatieve fietsroutes aan weerszijden van het kanaal, langs onder andere de Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. Station Abcoude en de scholen en werkgebieden in de regio Amsterdam worden beter bereikbaar voor fietsers uit Nigtevecht.

Best Value Procurement De aanleg van de brug wordt voorbereid, aanbesteed en uitgevoerd volgens de Best Value Procurement-methodiek. Het voornemen is om de vormgeving en inpassing van de brug in het open landschap aan de opdrachtnemer over te laten.

Marktinformatiebijeenkomst De aanbesteding wordt medio 2014 gepubliceerd. Op woensdag 12 maart van 14.00 – 16.00 uur organiseert het projectteam een marktinformatiebijeenkomst voor architecten, bouwbedrijven en ingenieursbureaus. Meer informatie is te vinden op de website www.fietsbrugnigtevecht.nl.