Brug in de Nieuwsbrief

Uit Vecht.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

November 2010:

DE KRAIJENHOFF-FIETSBRUG BIJ NIGTEVECHT

Bladzijde 30 van het regeerakkoord vermeldt: in de ruimtelijke ordening vindt een integrale afweging plaats van verschillende belangen waarbij de besluitvorming zo transparant mogelijk gaat plaatsvinden en zo dicht mogelijk bij degenen die het direct aangaat. Het zou een mooie aanwijzing kunnen zijn voor de bestuurders die zich bezighouden met de plannen voor een fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht.

De projectleiding houdt zich momenteel vooral bezig met de vraag of de (weinig transparante) procedures tot dusver wel juridisch valide zijn, terwijl het nu toch vooral zou moeten gaan om een keuze van een goed ontwerp en dat staat los van de eerste vraag. Twee varianten liggen ter tafel; A: een brug met rechte toegangen en B: een brug met helix-toegangen. Maar de maquettes en presentaties van de beide ontwerpen, gemaakt in opdracht van de provincie (NH) voor het - op de valreep geannuleerde - bestuurlijke overleg van 29 september jongstleden, bevinden zich in provinciale verhuisdozen en zijn (nog) niet beschikbaar voor geïnteresseerden en betrokkenen.

Het is niet eenvoudig om inzicht te krijgen in de keuze waarvoor de betrokken bestuurders (en later de betrokken bewoners) nu staan en op basis van welke informatie die keuze gemaakt zal worden. Men kan er begrip voor hebben dat de projectleiding de betrokken bestuurders 'op één lijn' wil krijgen alvorens de bevolking nader wordt geïnformeerd. Maar hoe opener de zakelijke informatie die aan die bestuurlijke keuze ten grondslag ligt, wordt gebracht, des te groter zal de steun zijn die voor deze voorkeur uiteindelijk bij de bevolking mag worden verwacht.

Het is verheugend dat bevestigd kon worden dat de financiering van de brug in ieder geval geen gevaar loopt door deze bestuurlijke vertraging omdat alle partijen de financiering tot in 2013 hebben geborgd. Maar de gemeentelijke herindeling in de provincie Utrecht zal bij verder uitstel wel voor complicaties en verdere vertraging zorgdragen. En dat is onnodig en jammer.