Bestuursbesluit-2013-11-06

Uit Vecht.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

2013-11-06: Bestuursbesluit-2013-11-06 - voorkeur voor locatie 6 variant 3, dwz een brug bij de sportvelden ten zuiden van Nigtevecht met lange aarden op- en afgangen, aan de westzijde langs het kanaal en aan de oostzijde dwars op het kanaal langs de sportvelden naar de Vecht.


De bestuurders van de provincies Utrecht en Noord-Holland en de gemeenten Stichtse Vecht, De Ronde Venen en Amsterdam hebben woensdag 6 november 2013 gezamenlijk besloten de aanbesteding te gaan voorbereiden van een vaste fietsbrug ten zuiden van Nigtevecht. De brug zal aan de oostzijde aansluiten op de Vreelandseweg.

Alternatieve verbindingsmogelijkheden vanaf de Punt bleken verschillende nadelen te hebben. Geringe sociale veiligheid, het hierdoor noodzakelijke toezicht, de daarmee samenhangende kosten plus de storingsgevoeligheid en moeilijk te begroten onderhoudskosten maakten dat de bestuurders kozen voor een locatie tussen betonfabriek en sportvelden. Daarnaast speelde mee dat de meeste fietsers willen doorrijden en dus niet willen wachten voor een lift of gondel.

Op woensdag 20 november vanaf 19.30 uur zullen de bestuurders een toelichting geven op het genomen besluit. Bewoners en andere belanghebbenden kunnen vragen stellen over de motivering en de verdere gang van zaken rond de bouw van de fietsbrug. Inloop vanaf 19.00 uur en afsluiting om 21.00 uur.

email: info@fietsbrugnigtevecht.nl - www.fietsbrugnigtevecht.nl