Stichting Vrienden van de Vecht

Uit Vecht.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

Stichting Vrienden van de Vecht - http://www.vecht.nl/wiki/index.php/Vrienden_van_de_Vecht


Over de stichting Stichting Vrienden van de Vecht, gevestigd te Weesp

RSIN nummer 852280336/ Kvk nummer 56711972

Website: www.vecht.nl/vriendenvandevecht - vriend@vecht.nl

Word ook Vriend van de Vecht

Contact

Het secretariaat van de stichting wordt gevoerd door Antonia van der Velden, Hoogstraat 20 1381 VS Weesp. E-mail: vriend@vecht.nl

Secretaris is Fons Spliet

Bezoek- en contactadres: Steven de Clercq - Straatweg 17, 3603 CV Maarssen - Telefoon: 06 460 11 499 - vriend@vecht.nl of declercq@vecht.nl

Doelstelling

Het doel van de Stichting Vrienden van de Vecht is:

Het (financieel) ondersteunen van rechtspersonen in het algemeen en de statutair te Weesp gevestigde Stichting: Stichting Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied (kort Vechtplassencommissie = VPC) in het bijzonder en nauw verwante organisaties

Bestuur

De statutaire bestuurssamenstelling is: Peter Rombouts – voorzitter; Fons Spliet – secretaris; Steven de Clercq – penningmeester

Beloning: Het bestuur ontvangt geen beloning voor het uitvoeren van haar taken. Ook ontvangt het bestuur geen onkostenvergoeding. Er is geen personeel in dienst van de Stichting. Het werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers die geen beloning of onkostenvergoeding ontvangen.

Statuten

Statuten van de stichting Vrienden van de Vecht dd december 2012

Jaarverslag en Beleidsplan

Jaarverslag en beleidsplan

Aanvragen

Aanvragen voor ondersteuning kunnen worden ingediend via de e-mail vriend@vecht.nl.